Aplikace

Smart metering, Smart Grid

Smart grid jsou sítě nové generace, které umožňují regulovat výrobu a spotřebu elektrické energie v reálném čase, jak v místním, tak v globálním měřítku. Jejich principem je interaktivní obousměrná komunikace mezi výrobními zdroji a spotřebiteli o aktuálních možnostech výroby a spotřeby energie.
V naší nabídce nyní naleznete chytré rezidenční elektroměry, datakoncentrátory, lokální řídící jednotky a komunikační jednotky pro elektroměry.

Dálkové odečty vody, plynu, elektřiny

Multiutility Solution je automatizovaný systém pro sledování odběru elektrické energie a dalších médií, jako jsou voda, teplo, plyn. Umožňuje dálkový sběr dat, detekci neoprávněných odběrů, atp. Je to systém, který pro Vás přinese celou řadu výhod, které pocítíte nejen v oblasti úspor, ale i ve zvýšení efektivity při využívání energií.