Dálkové odečty spotřeby energií

Společnost ModemTec představuje systém SYMUR, což je automatizovaný systém pro sledování a vizualizaci odběru elektrické energie a dalších médií, jako jsou voda, teplo, plyn. Umožňuje dálkový sběr dat, detekci neoprávněných odběrů, atp. Je to systém, který pro Vás přinese celou řadu výhod, které pocítíte nejen v oblasti úspor, ale i ve zvýšení efektivity při využívání energií.

symur 

Proč měřit spotřeby energií průběžně během roku?

 • Data k dispozici kdykoliv během roku a v kteroukoliv hodinu
 • Prokazatelný přehled nad hospodařením či plýtváním energiemi
 • Přístup přes web nejen pro správce, ale i pro každého uživatele
 • Obrana proti chybám vznikajícím při ručním opisování hodnot z měřidel
 • Snížení nákladů na osoby provádějící opis spotřeb
 • Eliminace problémů spojených s nemožností dostat za nájemníkovy dveře a provést tak odečty v jeden čas pro celý dům
 • Propracované alarmy informující např. o ovlivňování  měřidel (vodoměry apod.)
 • Detekce neekonomického chování uživatelů či objektů
 • Připravené výstupy dat pro další zpracování (účetnictví, energetický dispečink, apod.)
 • Jednoduchost obsluhy účtu, kdy každý laický uživatel zvládne nejen obsluhu, ale i porovnání svých spotřeb
 • Přehledné řešení pro správce při sledování stavů, plánování výdajů a porovnávání spotřeb za uplynulá období


Pro koho je systém SYMUR přínosem?

 • dodavatele energií (těm umožní on-line přehled o stavu spotřeby a tedy okamžitě reagovat na potřeby zákazníků) 
 • správcům budov, obchodních center, rekreačních středisek 
 • bytovým družstvům a společenstvím vlastníku jednotek 
 • developerům 
 • školám, nemocnicím 
 • pronajímatelům nemovitostí, městům, obcím 
 • správcům areálů (průmyslových, administrativních, sportovních…) 
 • pořadatelům masových akcí, veletrhů 
 • projektantům navrhujícím projekty budov, sídlišť 

Zjednodušeně řečeno, náš systém ocení všichni ti, kteří potřebují mít přesný a rychlý přehled o spotřebě energií, chtějí je ovlivňovat, diferencovaně fakturovat, všichni ti, kteří chtějí ušetřit a využít přitom nejmodernějších technologií …


Výhody systému SYMUR

Úspor ve spotřebě energií je možné dosáhnout jedině tehdy, pokud sledujete pravidelná a přesná data o spotřebách.
Naše řešení automaticky odečítá v natavených časových intervalech stav měřidel, a Vy je můžete vyhodnocovat kdekoliv a kdykoliv přes internet. O alarmech či krizových situacích můžete být informování také samozřejmě formou emailu či SMS.

Vizualizace systému SYMUR umožňuje různé typy přístupů, se snadno definovatelnými možnostmi pro každý účet (např. správce, nájemník, technik apod.).
Zjistíte samozřejmě stav a veškerou historii konkrétního elektroměru, vodoměru, RTN.
Díky automatickému filtru porovnání aktuální spotřeby s předchozím obdobím v %, je snadno odhadnutelné zvýšení či snížení nákladů a tedy i záloh.
Při např. vyšší spotřebě vody tak můžete detekovat např. technickou poruchu na vodovodním potrubí.

 

 • Otevřené řešení vůči různým výrobcům měřidel (větší možnost vybrat si měřidla dle ceny, vlastností apod.)
 • Podporujeme radiová měřidla s radiofrekvencí 868 MHz a 169 MHz protokol w – less MBus a Zig – Bee, dále komunikaci po RS 485 a M - Bus 
 • vzorkování dle měřiče (např. 15 min., hodina,apod.) 
 • Detekujeme energetické ztráty a havarijní stavy 
 • Odhalujeme neoprávněné zásahy do měřidla a neoprávněné odběry
 • Upozorníme Vás i na chybné fungování měřícího zařízení 
 • Maximální zabezpečení dat pomocí šifrování a správy přístupu

 

Možnost rozhodnout se zda řešení bude pracovat na mém serveru a celé řešení si koupím (odpadají měsíční poplatky), nebo zda využiji kapacitu serveru ModemTec a nebudu tak mít starosti s upgrade webových prohlížečů, údržbou serveru a podobně.
Financování je možné také formou pronájmu, či leasingu.

Byt
byt                                

Bytová jednotka
bytová jednotka

 Přehled médií v bytě
přehled médií v bytě

Graf - studená voda
graf studená voda

Graf - teplá voda
graf teplá voda