Dálkové odečty vody, plynu, elektřiny

Chcete zvýšit efektivitu jejich využívání? Nechcete zbytečně platit za někoho jiného? Je pro vás zajímavá možnost řídit a regulovat vše z jednoho místa?

Seznamte se s systémem GEP: Grid Events Processing                                                              

  

Co je to GEP

GEP – Grid Events Processing je automatizovaný systém pro měření spotřeby a řízení odběru elektrické energie a dalších médií, jako jsou voda, teplo, plyn. Umožňuje dálkový sběr dat, změny režimu práce elektroměrů, detekci neoprávněných odběrů, či vypnutí/zapnutí spotřebitele. A to vše bez potřeby osobní návštěvy odběrného místa.
Je to systém, který pro Vás přinese celou řadu výhod, které pocítíte nejen v oblasti úspor, ale i ve zvýšení efektivity při využívání energií. 

Jak systém GEP funguje

Systém GEP je složen z následujících komponentů:                                                                                                                         

 • jednotlivé měřiče energie                                                                                                                                                                                                                                                    
 • elektroměry (jednofázovétřífázové)
 • vodoměry                                                                                                                                                         
 • plynoměry                                                                                                                     
 • měřiče tepla                                                                                                                                                     
 • datakoncentrátor(y)
 • agregační počítačový server s centrálním systémem 

Údaje z měřičů se přenášejí do datakoncentrátoru, který tvoří mezistupeň mezi odběrnými místy a centrálním systémem, kam jsou data následně zasílána prostřednictvím optického rozhraní, telefonní linky nebo GPRS komunikace. Centrálou – „srdcem“ systému GEP je agregační server. Počítačový server automaticky sbírá a ukládá a analyzuje data z jednotlivých odběrných míst měřené sítě (spotřeba, profily odběru, diagnostika sítě, atd.). Informace ze serveru je rovněž možno propojit s dalšími systémy zákazníka, jako jsou např. účetní a fakturační systémy, systémy řízení provozu nebo informační systémy.
Pro automatizovaný dálkový sběr dat z jednotlivých měřičů je použita technologie přenosu dat po elektrické síti plně odpovídající platným evropským normám. Ta umožňuje maximálně spolehlivý přenos dat, a to dokonce i v silně zarušeném (průmyslovém) prostředí, což znamená, že odpadá nutnost nákladné pokládky jakékoliv kabeláže. Systém rovněž umožňuje využití stávajících elektroměrů se standardizovaným rozhraním (pulsní výstup, sériový výstup, M-BUS výstup). Pro odečet těchto měřičů se využívá externí komunikační jednotka, která dokáže vyčítat například dva měřiče s pulsním výstupem. V tomto případě tedy není zapotřebí vyměňovat již instalované měřiče!

Co všechno vám systém GEP může nabídnout

 • dálkové odečty elektroměrů a dalších měřičů (vodoměrů, plynoměrů, měřičů tepla)
 • dynamické sledování stavu odběru a sítě
 • identifikaci energetických ztrát
 • dálkové odpojení/připojení odběrného místa
 • funkce přepínání tarifů
 • sledování profilů odběru energie
 • odhalení neoprávněných odběrů
 • okamžitou detekci neoprávněných zásahů do měřidla
 • dálkovou diagnostiku měřeného místa
 • archivaci a fakturaci odečtených hodnot
 • významnou finanční úsporu

Pro koho je GEP určen 

Jeho potenciálními uživateli jsou 

 • dodavatelé energií (těm umožní on-line přehled o stavu spotřeby okamžitě reagovat na potřeby zákazníků)
 • správci budov, obchodních center, rekreačních středisek 
 • bytová družstva
 • developeři
 • pronajímatelé nemovitostí, města, obce
 • správci areálů (průmyslových, administrativních, sportovních…)
 • pořadatelé masových akcí, veletrhů
 • projektanti navrhující projekty budov, sídlišť

Zjednodušeně řečeno, systém GEP ocení všichni ti, kteří potřebují mít přesný a rychlý přehled o spotřebě energií, chtějí ji ovlivňovat, diferencovaně fakturovat, všichni ti, kteří chtějí ušetřit a využít přitom nejmodernějších technologií…

Kde lze systém GEP využít

Předností systému GEP je skutečnost, že využívá stávající elektrickou síť jako přenosové médium, což znamená, že při jeho nasazení nejsou zapotřebí žádné stavební úpravy. Své využití tak najde v obytných domech, bytech, rekreačních nemovitostech, průmyslových objektech, úřadech, ale např. i v dočasných objektech typů veletržních hal. 

Proč právě GEP

Kromě již uvedených výhod můžete na GEPu ocenit i:

 • Pohodlí při sledování spotřeby energií a jejího řízení díky dálkovému sledování pomocí vyspělé komunikační technologie
 • Vysokou bezpečnost komunikace díky šifrování přenášených dat 
 • Možnost multitarifního měření
 • Úspory dosažené díky možností odhalení „černých“ odběrů
 • On-line upozorňování na nežádoucí události (nedodávka el. energie, detekce odstranění krytu svorkovnice…)
 • Programování automatizovaných činností měřičů – např. nastavení kalendáře či plánování odečtových záznamů.
 • Zálohování systému bez přerušení ostatních činností

…a mnohé další výhody, které oceníte při každodenním užívání technologie, vyvinuté na základě dlouholetých zkušeností a znalostí vlastností přenosu dat v elektrické síti.