Datové přenosy po linkách VN

Vycházíme vstříc požadavkům energetických společností

ModemTec již není jen výrobce zařízení pro přenos dat po elektrickém vedení nn. Naši největší zákazníci, hlavně z řad distribučních společností, nás přivedli k tomu, že jsme vyvinuli moderní spolehlivé zařízení umožňující přenos dat na VN vedení. Díky těmto výrobkům je přenos dat mnohem rychlejší, spolehlivější ale co je nejdůležitější – je možné přenášet data na mnohem větší vzdálenosti.

Průmysloví zákazníci, kteří využívají naše VN modemy, již nejsou omezení trafostanicí NN/VN. Doposud jsme jim umožňovali jen přenos dat v rámci oblasti, která je napájená z jedné trafostanice nn. Tito zákazníci již v současné době nemusí řešit problém, co udělat s daty, které je potřeba poslat z této trafostanice dál.

ZVN22 finalModem MT-VN22R je základním modelem z nové generace vysokonapěťových PLC modemů pro napětí až 35 kV společnosti ModemTec s r.o. Nabízí široké možnosti využití – může být článkem řetězce v sítích smart grid, sloužit pro vzdálené řízení trafostanic či plnit úlohu obecného přenosového kanálu pro zákazníkem specifikované užití. MT-VN22R využívá špičkové algoritmy opravných kódů FEC, které zajistí spolehlivý a robustní kanál i v případě nepříznivých podmínek na vysokonapěťové lince.

Samotné přenosy jsou realizovány pomocí SCM (single-carrier modulation) modulace. Její správnou parametrizací lze tak zajistit maximální využití konkrétního kanálu či zohlednit požadavky dané platnou legislativou. Zpravidla je možno dosáhnout spolehlivé komunikace rychlostmi přesahujícími 10 kBit/s.

MT-VN22R lze použít pro široké spektrum komunikačních protokolů, mezi nimiž nechybí modbus, IEC, DLMS... Využíl lze prakticky libovolný protokol používaný na rozhraních RS232 / RS485. Modem lze samozřejmě využít i v plně transparentním režimu s hardwarovým řízením toku a vnitřním bufferem o velikosti 60 kB.

Maximální vysílací výkon 100 W umožňuje bez použití jakéhokoliv opakovače dosáhnout komunikační vzdálenosti až 30 km. Tento výkon je samozřejmě možné omezit tak, aby byl v souladu s platnou legislativou. Mechanické provedení s odděleným paralelním vazebním členem umožňuje snadnou instalaci bez nutnosti rozpojování stávající linky. Modem je možno zapojit jak mezi 2 fáze, tak i na jednu fázi proti zemi.  MT-VN22 splňuje požadavky na izolační pevnost či impulzní napětí (norma IEC 60060-1) i příslušné normy na EMC (skupina norem IEC 61000-4).

Mezi typické aplikace patří:

  • Komunikace v sítích Smart Grid
  • Vzdálené odečty elekroměrů
  • Ovládání a diagnostika trafostanic
  • Zákaznicky specifické aplikace, především v náročném průmyslovém prostředí