Datové přenosy v průmyslovém prostředí

Ne vždy je možné či žádoucí instalovat mezi komunikující zařízením samostatné kabelové spojení. Pro tyto případy lze doporučit jako vhodnou alternativu komunikaci po napájecím rozvodu 230 V. Tímto způsobem lze například "prodloužit" sériovou linku RS232 s protokolem Modbus až na vzdálenost několika kilometrů bez nutnosti instalace jakékoliv další kabeláže. 

Mohou se také vyskytnou případy, kdy je třeba obdobným způsobem přenášet binární stavy (DI/DO). To umožňuje rozšiřující modul MT1044 připojitelný k PLC modemu.

Hlavní charakteristiky:

MT49R

  • Vysoká robustnost kanálu (výkonné DSP algoritmy, samoopravné kódy...)
  • Přenosová vzdálenost až několik kilometrů
  • Bez nutnosti pokládky nové kabeláže a stavebních úprav
  • Sériová rozhraní RS 232 a RS 485
  • Parametry sériové linky plně konfigurovatelné (rychlost, parita...)
  • Ideální pro přenos Modbus protokolu po elektrorozvodé síti 230V/50Hz
  • Protokolová nezávislost (není omezeno pouze pro Modbus RTU protokol)
  • Komunikační rychlost do 10 kbit/s
  • Vnitřní datový buffer o velikosti 60 kB
  • Užitečná funkce "Maják" pro zkoušku průchodnosti spojení 

 

Často je třeba kvůli dispozičnímu uspořádání a počtu připojených zařízení vytvořit komplexnější síť. Poslední verze PLC modemu MT49R obsahuje pro tyto případy fuknce manuálního routování a adresace. To umožňuje tvorbu rozsáhlejších sítí, v nichž lze díky opakování signálu dosáhnout výrazně vyššího dosahu. Všechny potřebné parametry lze phodlně nastavit z PC pomocí dodávané aplikace RSet pro Windows.

Příklady uspořádání sítě s více modemy :


parametrizační nástroj RSet

Parametrizační nástroj RSet :

rset