Řešíme datové přenosy v podniku MITAS, a.s.

Náš dlouholetý partner AISE, s.r.o. se na nás obrátil ohledně pomoci s řešením datových přenosů v podniku MITAS, a.s.

V této zakázce se jednalo o využití našich modemů pro komunikaci s hlavním plynoměrem závodu.

Naše modemy MT49R jsou nyní významným pomocníkem ve vyřešení komunikace s hlavním plynoměrem, ke kterému byl velmi komplikovaný přístup a žádný datový kabel v blízkosti. V praxi se tedy jedná o komunikaci mezi kioskem plynové stanice a nn rozvodnou po stávající elektrické síti 230V/50 Hz, odkud data putují do hlavního bloku závodu. Pro toto řešení je použita dvojice modemů MT 49R (RS 485), data jsou dále přenášena do sofistikovaného energetického systému AISYS společnosti AISE, s.r.o.

V tomto provozu máme použity modemy již z minulosti a po celou dobu (4 roky) nedošlo k žádnému výpadku komunikace.

Věříme, že bližší technické informace mohou pomoci i ostatním, proto se neváhejte obrátit na náš tým podpory ohledně posouzení poptávky.

Tým ModemTec s.r.o.