Spolupráce se společností LIBELA ELSI

Společnost LIBELA ELSI požádala  ModemTec s.r.o. o spolupráci. Projekt se týkal přenosu dat, ve kterém jsme byli společnosti nápomocni.  Zákazníci řešili problém spjatý s přenosem dat z pump do systému SCADA prostřednictvím ModBus RTU

Jedním z možných řešení bylo použití našich PLC produktů a posílání dat přes elektrické vedení. V této aplikaci vytvářejí naše moduly komplexní komunikační systém (společně s rádiovými modemy Motorola, PLC ovladači Unitronics nebo Telemecanique ...) a přenášejí informace na vzdálenost více než 4000 m.

Projekt zahrnoval nejen místa, kde PLC moduly posílaly data přes napájecí vedení 230V, ale existovaly i oblasti, kde naše zařízení komunikovalo po metalických vedeních bez napětí nebo přes proudové smyčky 4-20mA.

PLC moduly pomohly úspěšně vyřešit všechny komunikační problémy v tomto projektu.