Spolupráce se Západočeskou univerzitou v Plzni

Ve dnech 17.-18. dubna byla navázána spolupráce společnosti ModemTec s.r.o. s elektrotechnickou fakultou Západočeské univerzity v Plzni.  Spolupráce se týká vývoje online diagnostiky poruch na vysokonapěťových vedeních a trafostanicích.

 

Spolupráce s Fakultou elektrotechniky Západočeské univerzity v Plzni svědčí o prestiži společnosti ModemTec s.r.o. , která neustále navazuje a udržuje úzké kontakty se vzdělávacími institucemi. Výsledky této spolupráce přináší velmi progresivní řešení, o kterých Vás budeme průběžně informovat na našich stránkách.