Spolupráce se Západočeskou univerzitou v Plzni

Ve dnech 17.-18. dubna, byla navázána spolupráce společnosti Modemtec s.r.o. s elektrotechnickou fakultou Západočeské univerzity v Plzni.  Spolupráce se týká vývoje online diagnostiky poruch na vysokonapěťových vedeních a trafostanicích. Výsledky této spolupráce přináší velmi progresivní a nová řešení!