Pro studenty

Pro studenty všech vysokých, ale i středních škol nabízíme témata pro dizertační, diplomové, bakalářské či maturitní práce. Pracovnici naší firmy mohou vykonávat v případě diplomových práci konzultanty, v případě bakalářských prací i vedoucí.

Při dosažení uspokojivých výsledků je možná finanční odměna za vykonanou práci a nabídka dlouhodobé placené spolupráce s naší firmou.

Témata:

Cílem práce je zprovoznit autentizaci pomocí bezpečnostního tokenu přes webový prohlížeč a přes linuxový terminál.

Cílem práce je napsat SW, který by umožňoval inicializovat bezpečnostní čip ATECC108 při výrobě.

Cílem práce je návrh a tvorba modulu se senzorem ozónu a senzorem pro bezdotykové měření teploty a komunikací po M-Bus rozhraní. Důraz je kladen na nalezení vhodného snímače, který splňuje kladené požadavky a je možné jej získat za příznivou cenu. Dále je potřeba vytvořit modul, který umožní přistupovat k senzoru pomocí M-Bus rozhraní.

SNMP je standardem v síti Ethernet pro sledování stavu sítě, přesněji stavu jednotlivých zařízení nacházejících se v síti. Protokol SNMP prošel značným vývojem, díky čemuž se stal robustním, bezpečným řešením pro analýzu a konfiguraci síti.

Cílem práce je vytvořit informační systém, který by umožnil vizualizovat měřená data z elektroměrů, vodoměrů, plynoměrů, měřičů tepla atd. Předpokládané využití je u Bytových družstev a správy kolejí.

Cílem práce je realizovat SW pro zachytávání paketů na energetické sítí zasílané protokolem MT29. Pakety jsou zachytávány již funkčním hardwarovým snifferem a předávány do PC pomocí sériového rozhraní. SW by měl tyto pakety uchovávat umožnit jejich pohodlnou analýzu a filtrování.

Strana 1 z 2