Produkty

 

Datové koncentrátory

Datové koncentrátory

 • Jednotná komunikace a správa zařízení
 • Extrémně optimalizovaný protokol
 • Bezpečnost - autentifikace, autorizace a šifrování
 • Podpora více nadřazených systémů současně
 • Podpora standardu PRIME, M-Bus, Wireless M-Bus, RS485

PLC Modemy

PLC Modemy

 • Kompletní nabídka modemů pro datové přenosy po stávajících rozvodech nízkého i linkách vysokého napětí až do 35 kV
 • Modely pro přenos binárních stavů (DI/DO) i sériových rozhraní (RS485/422/232)
 • Nezávislost na protokolu, nejčastěji využíváno pro přenos Modbus, IEC, DLMS...
 • Vysoká robustnost přenosového kanálu je zajištěna pokročilými DSP algoritmy spolu s využitím samoopravných kódů

Měřící technika

Měřící technika

 • Elektroměry
 • Měření elektrický veličin
 • Měření neelektrických veličin 

Vývojové kity

Vývojové kity

 • Hardwarové prostředky a nástroje pro urychlení vašeho návrhového procesu založeného na bázi hradlového pole FPGA
 • Vše pro tvorbu a implementaci projektu, zejména deska s hradlovým polem FPGA
 • Softwarové prostředky a dokumentace

Software

Software

 • Symur - systém pro dálkový odečet měřidel – elektroměrů, vodoměrů, plynoměrů, kalorimetrů, analýzu spotřeby, export do rozúčtovacích programů.
 • Servisní SW - pro vzdálenou i lokální správu smart grid sítě. Řešení krizových stavů, analýzu statistik komunikace, konfiguraci, parametrizaci, upgrade a zasílání povelů.
 • GIS - mapové zobrazení smart grid sítě včetně statistik komunikace, chybějících dat. Obsahuje inteligentní zobrazení bytových domů.

Produkty partnerů

Produkty partnerů

 • 1F a 3F elektroměry Landis&Gyr
 • Bytový vodoměr Bonega
 • Plynoměry Landis&Gyr
 • Kalorimetr Kamstrup

Ostatní

Ostatní

 • Tester PLC signálu