Datové koncentrátory

Datové koncentrátory

  • Jednotná komunikace a správa zařízení
  • Extrémně optimalizovaný protokol
  • Bezpečnost - autentifikace, autorizace a šifrování
  • Podpora více nadřazených systémů současně
  • Podpora standardu PRIME, M-Bus, Wireless M-Bus, RS485

Datový koncentrátor MT4 je základní součástí automatického systému vzdáleného čtení dat ze zařízení Smart Grid. Dokáže komunikovat s elektroměry, na hladině NN 3x230V na základě MT PLC nebo Prime standardu v síti spadající pod jeden trasformátor.
S přídavnými moduly MT-MD-01 dokáže komunikovat také s vodoměry, plynoměry, RTN a dalšími zařízeními ve standardu W-MBUS. Data-koncentrátor shromažďuje všechny údaje z koncových bodů, ukládá je do vnitřní paměti s možností jejich přeposlání do nadřazeného systému nebo zpracování přímo v koncentrátoru. Koncentrátor také umožňuje parametrizace a povelování podřízených zařízení. Existuje několik možností komunikace s nadřízenými systém. Je možné použít Ethernet nebo GPRS/2G/3G/LTE.

Zařízení pro komunikaci a sběr dat z plynoměrů, vodoměrů, kalorimetrů, elektroměrů a měřičů tepla. Umožňuje komunikovat s měřícími zařízeními pomocí několika různých rozhraní.
Mini-datakoncentrátor shromažďuje všechny údaje z koncových bodů, ukládá je do vnitřní paměti s možností jejich přeposlání do nadřazeného systému nebo zpracování přímo v koncentrátoru. Koncentrátor také umožňuje parametrizacei a povelování podřízených zařízení. Existuje několik možností komunikace s nadřízenými systém. Je možné použít Ethernet nebo GPRS/2G/3G.

Moduly

MT-MD-01 ořez

  • Rozšiřují funkčnost datakoncentrátoru/mini-datakoncentrátoru
  • Patří mezi ně například:
    • MT-MD-01 - umožňující komunikaci se zařízeními využívající Wireless M-Bus protokol (868MHz)