Měřící technika

Měřící technika

  • Elektroměry
  • Měření elektrický veličin
  • Měření neelektrických veličin 

Vzorkovací wattmetr je speciální 3-fázové diagnostické zařízení pro měření okamžitých hodnot výkonu elektrické energie, jejich periodické sledování a zaznamenávání.