Měřící technika

Měřící technika

  • Elektroměry
  • Měření elektrický veličin
  • Měření neelektrických veličin 

Vzorkovací wattmetr je speciální 3-fázové diagnostické zařízení pro měření okamžitých hodnot výkonu elektrické energie, jejich periodické sledování a zaznamenávání.

Elektroměry

Elektroměry

  • MT5Q3D v přípravě
  • Plnohodnotná součást smart gridových systémů
  • Široký rozsah měření proudu nebo PLC komunikace 
  • Analýza sítě nebo měření až do sté harmonické napětí a proudu
  • Moderní design
  • Široká škála funkcionalit