3 fázový elektroměr MT5Q3D

Moderní elektroměr určený pro integraci do Smart Grids. Díky širokému rozsahu svých funkcionalit, pokrokovému měření až do 100. harmonické napětí a proudu, podpoře vyčítávaní multiutilitných měřidel, PLC a jiné komunikaci, umožní plné využití potenciálu Smart Grids.

podrobný popis

Pokrokové měření

V měřicím bloku je použito 7 sigma delta A/D převodníků (3 kanály jsou pro fázová napětí, 3 kanály pro fázové proudy + proud nulovým vodičem). Převodníky umožňují vysoké rozlišení a velkou vzorkovací frekvenci. Toto dává možnost identifikovat napětí I proud až do 100. harmonické.  Jednotlivé vzorky (napětí/proudu) jsou zpracovávány ve výpočetním jádru, které dává základní veličiny včetně FFT analýzy.

 • Činná/aktivní energie je měřena dle ČSN 50 470 (MID třída A, B) - hodnoty jsou dle fází, tarifů, směru a celková energie              
 • Jalová/Reaktivní energie je měřená dle ČSN 62053-23 (třída 1, 2,3) - hodnoty jsou dle fází, tarifů, směru/kvadrantů a celková energie              
 • Zdánlivá a deformační energie - hodnoty dle fází a celková energie
 • Činný, jalový, zdánlivý a deformační výkony
 • RMS napětí a proudu, fázový posuv
 • Měření a analýza proudu nulovým vodičem
 • Neelektrické veličiny – SS magnetické pole a teplota
 • Historie registrů – denní, týdenní, měsíční a roční
 • Registry minim a maxim, časové registry

Hlavní vlastnosti

 • Zátěžový profil  - Perioda 1min až 256min (4hod); až 64 kanálů; až 1024 záznamů na kanál; skupiny registrů
 • Záznamník událostí s časovou značkou a filtrováním – změna směru energie; překročení horního limitu registru; příkazy pro vzdálené řízení; příkazy pro plánovač; změna stavu senzorů; komunikace; RTC; inteligentní filtr pro vyčítání záznamníku – filtr času, typu události, poslední události
 • Historie registrů - Perioda 1hod až 24hod; až 32 kanálů; až 256 záznamů na kanál; skupiny registrů
 • Plánovač – s RTC obsahuje TOU tabulku; testování událostí několikrát do minuty; časové zóny; automatický přechod zimní/letní čas; až 1024 plánovaných událostí; aktivace/deaktivace záznamů/událostí/akcí; denní, týdenní, měsíční a roční plány; 16 typů dnů, 8 typů týdnů, 4 typy sezón; rozlišení 1minuta; přípustný rozptyl v sekundách; příkazy a skriptu pro akce – přepínání tarifů, stavu relé, záznam událostí
 • Alarmy – číslo události ID, status události, časová značka, data; nastavení priorit vysílání – až 7úrovní;  vysílací filtr – časový filtr, filtr opakování, čítač – událostí za periodu; čítač – časová perioda
 • Statistika – kategorizace: příkazy OK/ERR; vymazání/nastavení hodnoty; komunikace OK/ERR (pakety); čas dodávky – časová škála/počet opakování; měřené hodnoty – rozsah/kategorie  U, I, P, Q, S, f, PF; napětí – výpadky dle času (krátké, střední, dlouhé)
 • Multimédia – voda, plyn, teplo; periodické odečty z metrů – perioda, registry, jednotky; profily and historie registrů; zobrazení vybraných registrů, vypočtené hodnoty – průměr, rozdíl, profily, záznamy, stavy jednotlivých metrů, posílání alarmů při kritických událostech – stav baterie, únik, porucha
 • Kreditní systém - až 8 kreditů; nastavení jednotlivých kreditů (mazání, dobíjení, nastavení, převod mezi kredity); propojení kreditu s registrem (kč/jednotku); posílání zpráv – kredit pod limit, několika-úrovňové;  omezení, když je kredit pod limit; záznamy událostí, akce, alarmy;  nastavení kreditního systému – dálkově nebo místně
 • Odpojovač – indikace stavu na displeji; lokální řízení (zap/vyp, od-blokovat) pomocí tlačítek; vzdálené řízení – příkazy z centrály; TOU tabulka – řízení dle plánu; řízení limiterem – překročení hodnoty registru; řízení kreditním systémem – kredit pod limit; záznam událostí – časové razítko, zdroj událost, poslat alarm,…
 • Limitace/omezení odběru – indikace stavu na displeji; 16 přednastavení, víceúrovňové; fázový proud nebo energie v čase; metody výpočtu – překročení, průměrování, běžící průměr, kumulace; perioda – fixní nebo běžící; změna z centrály nebo plánovačem; záznam událostí – časové razítko, zdroj událost, poslat alarm,…
 • Upgrade – lokální nebo změny z centrály; změny konfigurace – přímo nebo po blocích; skripty – nové funkcionality; změna firmware – nové funkce podporující HW; vše zaznamenáno do záznamníku událostí s časovou značkou
 • Obvod reálného času RTC – obvod s vlastní baterií; vysoká přesnost; časová a teplotní kompenzace

FFT – měření kvality dodávky energie dle ČSN EN 50160

 • Založeno vy FFT výpočtu z 1024 vzorků
 • Výpočet až do 100. harmonické napětí a proudu
 • Minimum, maximum, průměrování, kategorizace harmonických
 • Test mimo limit – záznam/alarm; individuální limity harmonických; statistika – četnost
 • Výpočet činitele zkreslení  THD: výpadky, flicker, frekvenční limity, asymetrie napětí, přepětí – limity, velikost a časy poklesů

Komunikace a bezpečnost

 • Automatické přihlašování do systému
 • Fyzická adresa – jedinečná spojená s výrobním číslem
 • Logická (skupinová) adresa – až 32 adres s filtrem
 • Bezpečnost komunikace dle doporučení NSA Suite B standard, AES256 šifrování
 • Symetrické šifrování pro běžná data, ECC-P256 asymetrické šifrování pro klíče, časové razítko paketů, digitální podpis ECDSA-P256, výměna klíčů ECDH-P256, počitadlo paketů, až 8 klíčů, přístupová práva dle klíčů – jen pro čtení, konfigurace, kompletní
 • Spojování/dávky příkazů, optimalizace komunikace

Podporované komunikace:

 • Lokální komunikace - optorozhraní, dle ČSN EN 62056-21, odečet, konfigurace
 • PLC komunikace - modem uvnitř; vzdálený upgrade modemu: modulace, šifrování, protokol; CENELEC pásmo A nebo B nebo C, vysoká citlivost a spolehlivost
 • RS485 – RJ45 konektor pod krytem svorkovnice, galvanicky oddělen vlastní napájení; komunikace s dalšími zařízeními – multiutility; inteligentní budovy, domácí automatizace; použití s externím modulem vloženým do krytu svorkovnice
 • M-BUS – dle EN 13757 standardů, RJ konektor pod krytem svorkovnice, master pro až 4 zařízení, multiutilitní zařízení
 • Wireless M-BUS - dle EN 1357-4 standardů, SMA konektor pod krytem svorkovnice, optimalizace spotřeby, vyčítání multiutilit
 • ZigBee - SMA konektor pod krytem svorkovnice, dle ZigBee association standardů

soubory ke stažení

MT5Q3D_Datasheet_CZ

Realizzazione CMS