MT-MVPLC1-R

Základní model PLC modemu pro přenos po linkách VN do napětí 35 kV s kapacitní vazbou. Disponuje plně konfigurovatelným rozhraním standardu RS485. Umožňuje tvořit sítě s manuálním routingem.

Hlavní charakteristiky

 • Spolehlivé datové přenosy na VN linkách do napětí 35 kV
 • Přenosová vzdálenost až 30 km bez opakovače
 • Pokročilé DSP algoritmy, samoopravné FEC kódy
 • Dostupná sériová rozhraní:  RS 485 (konfigurovatelné parametry)
 • Lze kombinovat s modulem MT1044-MOD pro přenos binárních stavů
 • Protokolová nezávislost (vhodné pro přenos Modbus protokolu, IEC, DLMS apod.)
 • Transparentní režim pro přenos libovolných dat s HW řízením toku a vnitřním bufferem 60 kB
 • Komunikační rychlost 10 kbit/s
 • Podpora adresace a manuálního routingu pro více modemů na lince 

Podrobný popis

MT-VN22R je určen pro přenos dat po existujících linkách vysokého napětí do 35 kV. Vytvořený datový kanál se vyznačuje velmi vysokou odolností proti rušení a velkým dosahem až 30 km.Mezi typické aplikace patří:

 • Komunikace v sítích Smart Grid
 • Vzdálené odečty elektroměrů
 • Ovládání a diagnostika trafostanic
 • Zákaznicky specifické aplikace, především v náročném průmyslovém prostředí

Samotné přenosy jsou realizovány pomocí SCM (single-carrier modulation) modulace. Její správnou parametrizací lze tak zajistit maximální využití konkrétního kanálu či zohlednit požadavky dané platnou legislativou. Zpravidla je možno dosáhnout spolehlivé komunikace rychlostmi přesahujícími 10 kBit/s.

MT-VN22R lze použít pro široké spektrum komunikačních protokolů, mezi nimiž nechybí modbus, IEC, DLMS... Využíl lze prakticky libovolný protokol používaný na rozhraních  RS485. Modem lze samozřejmě využít i v plně transparentním režimu s hardwarovým řízením toku a vnitřním bufferem o velikosti 60 kB.

Maximální vysílací výkon 100 W umožňuje bez použití jakéhokoliv opakovače dosáhnout komunikační vzdálenosti až 30 km. Tento výkon je samozřejmě možné omezit tak, aby byl v souladu s platnou legislativou. Mechanické provedení s odděleným paralelním vazebním členem umožňuje snadnou instalaci bez nutnosti rozpojování stávající linky. Modem je možno zapojit jak mezi 2 fáze, tak i na jednu fázi proti zemi.  MT-MVPLC1-R splňuje požadavky na izolační pevnost či impulzní napětí (norma IEC 60060-1) i příslušné normy na EMC (skupina norem IEC 61000-4).

Obdobně jako současná generace nízkonapěťových modemů z nabídky ModemTec s r.o., podporuje i mt-mvplc1-r tvorbu složitějších sítí s více než dvěma komunikujícími body na jedné lince. Samozřejmostí je adresace, manuální routing, opakování poškozených datagramů apod. Pro konfiguraci slouží přehledný nástroj RSet pro Windows. 

Soubory ke stažení

Datasheet MT-MVPLC1-R

RSetV3.2.5.rar

Realizzazione CMS