Software

Software

  • Symur - systém pro dálkový odečet měřidel – elektroměrů, vodoměrů, plynoměrů, kalorimetrů, analýzu spotřeby, export do rozúčtovacích programů.
  • Servisní SW - pro vzdálenou i lokální správu smart grid sítě. Řešení krizových stavů, analýzu statistik komunikace, konfiguraci, parametrizaci, upgrade a zasílání povelů.
  • GIS - mapové zobrazení smart grid sítě včetně statistik komunikace, chybějících dat. Obsahuje inteligentní zobrazení bytových domů.

Automatizovaný systém pro sledování a vizualizaci odběru elektrické energie a dalších médií, jako jsou voda, teplo, plyn. Umožňuje dálkový sběr dat, detekci neoprávněných odběrů, atp. Je to systém, který pro Vás přinese celou řadu výhod, které pocítíte nejen v oblasti úspor, ale i ve zvýšení efektivity při využívání energií.

SW je určen pro správu smart grid sítí založených na datových koncentrátorech MT44DMT14.

SW umožňuje konfiguraci jednotlivých zařízení dle požadavků zákazníka (vyčítané profily, logy, priority atd.). Dále je určen k řešení problémů se zařízeními a komunikaci. Je zde možné sledovat statistiky komunikace a události jednotlivých zařízení. Dále je určen k upgrade jednotlivých zařízení.

Dále SW umožňuje odeslat příkazy na jednotlivá zařízení. Např. odpojovač, kalendář, limiter, řízení zátěže atd.

SW je určen pro lokální správu zařízení. Nejčastější komunikační technologie je optohlava, ale je možné využít i sériovou linku nebo PLC modem.

SW umožňuje konfiguraci jednotlivých zařízení dle požadavků zákazníka (vyčítané profily, logy, priority atd.). Dále je určen k řešení problémů se zařízeními a komunikaci. Dále je určen k upgrade jednotlivých zařízení.

Dále SW umožňuje odeslat příkazy na jednotlivá zařízení. Např. odpojovač, kalendář, limiter, řízení zátěže atd.

SW tvoří bránu mezi IT infrastrukturou a sítí Smart Grid založenou na datových koncentrátorech MT44DMT14. SW je umístěn na straně serveru. Může existovat více instalací MT adaptéru současně a tvořit tak více brán do Smart Grid sítě.

Smart Grid GIS pomáhá analyzovat zařízení a komunikační trasy mezi jednotlivými zařízeními Smart Grid s ohledem na jejich geografické rozložení.

Díky tomuto SW je možné diagnostikovat poruchy s komunikací, dlouhodobé chování sítě s ohledem na komunikační propustnost.

Pomocí analýzy je možné odhalit, zda zařízení nekomunikuje z důvodu vady, přílišné vzdálenosti od jiných bodů nebo se v dané lokalitě nachází určitý zdroj rušení, který způsobuje problémy s komunikací u větší skupiny zařízení.

Na základě těchto analýz lze najít vhodná místa pro umístění opakovačů signálu nebo oblasti kde je nutné zvolit jinou technologii komunikace.