Smart Grid GIS

Smart Grid GIS pomáhá analyzovat zařízení a komunikační trasy mezi jednotlivými zařízeními Smart Grid s ohledem na jejich geografické rozložení.

Díky tomuto SW je možné diagnostikovat poruchy s komunikací, dlouhodobé chování sítě s ohledem na komunikační propustnost.

Pomocí analýzy je možné odhalit, zda zařízení nekomunikuje z důvodu vady, přílišné vzdálenosti od jiných bodů nebo se v dané lokalitě nachází určitý zdroj rušení, který způsobuje problémy s komunikací u větší skupiny zařízení.

Na základě těchto analýz lze najít vhodná místa pro umístění opakovačů signálu nebo oblasti kde je nutné zvolit jinou technologii komunikace.

Funkce

Základní funkce

 • Zobrazení rozložení jednotlivých zařízení na mapě
 • Zobrazení komunikačních tras
 • Zobrazení kvality spojení s jednotlivými zařízeními – Hodnocena je komunikace „datový koncentrátor – zařízení“ nebo „server – zařízení“. Je možné hodnotit podle více kritérii, typ měření lze nastavit v záložce měření. Aktuálně jsou dostupné tyto typy měření: úspěšnost propustnosti paketů zaznamenávána hodinově, úspěšnost propustnosti paketů zaznamenávána denně, zpoždění při vyčítání 15-min profilů, zpoždění při vyčítání denních profilů.
 • Zobrazení průměrů pro určitá periodická období – vypočítává se plovoucí průměr pro určitá periodická období. Díky tomu je možné analyzovat propustnost komunikace v jednotlivých denních hodinách, pracovních dnech, dnech klidu atd.
 • Zobrazení rozložení a kvality komunikace v rámci panelových domů – v případě panelových domů je zobrazeno rozmístění zařízení v rámci domu, včetně tras. Toto můžeme vidět na obrázku číslo 1.
 • Zobrazení rozložení a kvality komunikace v rámci bytu, obchodního centra, továrny … – je možné zobrazit obrázek s plánem bytu, obchodního centra nebo továrny a promítnout do něj rozložení měřičů včetně komunikačních tras. Ukázku je možné vidět na obrázku číslo 2.
 • Zobrazení kvality spojení mezi jednotlivými body – možné je zobrazit paketovou propustnost mezi libovolnými dvěma body nebo na úsecích komunikační trasy. Podle toho zda měření těchto údajů komunikační technologie podporuje.
 • Vyhledávání a filtrace – možné je vyhledávat zařízení podle sériového čísla, adresy a GPS souřadnic. Filtrovat lze podle: projektu, skupiny, typu zařízení (elektroměr, vodoměr, plynoměr), výrobce, výrobního čísla zařízení, verze firmware, verze HW, komunikačního protokolu, rozhraní (plc, gprs), verze protokolu, státu, regionu, města, ulice, psč, poschodí, subjektu, který má se zařízeními právo pracovat. Filtry jsou inteligentní, další zvolený filtr nenabízí možnosti, které odfiltrovaly již předchozí filtry.

Doplňkové funkce

 • Možnost změny poskytovatele mapových podkladů – je možné přidat různé poskytovatele mapových podkladů, momentálně jsou podporovány: Open Street Map, Google Maps, Google Hybrid Maps, Yahoo, Yahoo Satelite
 • Automatické doplnění informací o adrese nebo GPS souřadnicích – pokud v databázi chybí údaje o GPS nebo naopak o adrese, chybějící údaje jsou doplněny pomoci služby Geolocation od Google.
 • Uložení přednastaveného pohledu – do souboru je možné uložit nastavení filtrů, mapových podkladů, aktuální polohy a zoomu, typu měření, data a času, díky tomu je možné později uvést program do přesně takového stavu, v jakém bylo provedeno uložení. Soubor s uloženým pohledem lze zaslat i další osobě, díky čemuž jednoduše uvidí to co vy a není nutné jí složitě vysvětlovat co a jak musí nastavit. Uložit si lze i pohledy na problémové lokality, díky čemuž je jejich analýza ještě pohodlnější a rychlejší.
 • Analýza cesty k jednomu zařízení – po kliknutí na určité zařízení se zobrazí cesta pouze k němu, díky tomu je možné pohodlně analyzovat tuto cestu. Cesta je zobrazena na mapě, v panelovém domě i bytě až k příslušnému zařízení. Ukázku je možné vidět na obrázku číslo 4.
 • Analýza cest vycházejících z určitého bodu – po kliknutí na určité zařízení se zobrazí cesty vycházející z tohoto bodu, díky tomu je možné pohodlně analyzovat zařízení a cesty ovlivněné tímto zařízením.
 • Tooltipy – po najetí myší na určitý bod se zobrazí detailní informace o kvalitě spojení, váze tohoto údaje, počet potomků a další doplňující údaje.

Připravované funkce

 • Práce v režimu offline – data z centrální databáze je možné vyexportovat do databáze SQLite a pracovat s nimi lokálně. V offline režimu je možné využít mapové podklady Open Street Map nebo jiné podklady s možností provozování offline. Tato možnost je užitečná pro orientaci pracovníku v terénu. Momentálně jsou podporovány platformy Windows a Linux, ale plánuje se podpora mobilních a handheldových platforem.
 • UAC (User Access Control) – uživatel má možnost vidět pouze některá zařízení nebo skupiny zařízení, omezení pouze na určité typy měření.
 • Podpora handheldů a mobilních zařízení
 • Zobrazení přesné trasy spoje od bodu k bodu – na základě informací o trasách energetického vedení.
 • Pokročilé filtry – pro zobrazení zařízení podle kvality komunikace, nastavení určitého parametru, počtu zaznamenaných událostí určitého typu atd.
 • Časová animace změn
 • Integrace s ostatními diagnostickými nástroji ModemTec s.r.o.

Práce s daty

Data jsou uložena v dodávané centrální databázi PostgreSQL, na žádost zákazníka je možný převod na jiný typ SQL databáze. Pro práci v terénu je možné data exportovat do SQLite databáze.

Data do databáze jsou zasílána automaticky z datového koncentrátoru MT‑54A, základní podporu má starší typ koncentrátoru MT34A.

Dále je možné data importovat automaticky z reportů pomocí adaptérů.

Omezení

Aplikace je vytvořena tak aby neměla žádná omezení co se týče:

 • Typu topologie – jsou podporovány všechny typy topologie včetně sítě a polygonální struktury.
 • Počtu komunikačních rozhraní – zařízení může mít libovolný počet komunikačních rozhraní stejného nebo různého typu.
 • Časových změny – celý systém umožňuje provést přemístěni, změnu SW i HW konfigurace včetně komunikačních rozhraní jednotlivých zařízení.

Legenda

legenda

Požadavky

Platformy:  
Desktopové platformy Windows XP or newer
  Linux/X11
  Mac OS X 10.6 or newer
Embedded platformy Embedded Linux
  Windows Embedded
Mobilní platformy Android
  iOS
  Windows 8 (WinRT)
  BlackBerry 10
Procesor: Pentium® 4
Paměť: 100 MB
Diskový prostor: 396kB (program) + 44MB (knihovny)
Dodatečný SW: Qt runtime libraries (obsaženy)
Jazyk: Vícejazyčný (cz, en)
Databáze PostgreSQL SQLite
Realizzazione CMS