Profil firmy

modemtec-profil1

Vývoj produktů společnosti ModemTec je založen na dlouhodobých zkušenostech a znalostech vlastností přenosů v el. sítích a na využívání nejmodernějších nástrojů a technologií pro výzkum a vývoj zařízení pro komunikace. Nová generace modemů byla založena na technologií hradlových polí (PLDs) společnosti ALTERA. Tato technologie zlevňuje, zefektivňuje a zrychluje cyklus vývoj-výroba a umožňuje společnosti být konkurenční na rychle rozvíjejícím se trhu komunikačních zařízení. Volitelný výpočetní výkon „hradlových polí“ umožňuje do komunikačního modulu integrovat kompletní koncovou aplikaci a její logiku při zanedbatelném navýšení koncové ceny. 

modemtec-profil2

Výsledkem vývoje jsou ModemTec PLC zařízení a modemy umožňující přenášet data po stávajících nn energetických rozvodech bez nutnosti dalších investic souvisejících s budováním komunikačních kanálů – nákup a pokládka kabeláže nebo radiových a wireless zařízení, které navíc v průmyslově rušeném prostředí nezaručují spolehlivou komunikaci. Tyto modemy se používají v aplikacích, jež se mohou uplatnit v oblastech jako např.:

  • dálková měření elektrických i neelektrických veličin (teplota, vlhkost…), sběr a zpracování údajů
  • dálkový odečet M-Bus měřičů (vodoměry, plynoměry, kalorimetr, elektroměry)
  • datové přenosy v průmyslovém prostředí (přenos MODBus a dalších protokolů)
  • vzdálený přenos binárních stavů