Programovatelná logická pole

Technologický pokrok umožnil v oblasti mikrotechnologií převádět celé systémy skládající se z mnoha integrovaných obvodů i jiných typů součástek umístěných na plošném spoji na jediný čip zákaznického obvodu. Jednou z nejefektivnějších technologií umožňující převod na jediný čip jsou programovatelná logická pole.

Tyto moderní součástky jsou vyráběny moderními technologiemi a jejich velkou výhodou je, že jednotlivé funkční bloky nejsou řazeny za sebou ale je zde uplatněna paralelní struktura, což umožňuje vysoký výpočetní výkon. Další výhodou je možnost tvorby aplikace s využitím knihoven funkcí. Výsledkem je zrychlení vývoje aplikace. Možnost jednoduché změny vnitřní struktury razantně zrychluje a zefektivňuje vývoj cílového zařízení.

Základní výhody technologie programovatelných logických polí:
http://www.modemtec.cz/images/list.png); list-style-type: initial; line-height: 16px; color: rgb(27, 27, 27); font-family: Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 12px;">

  • vysoká integrace
  • vysoký výpočetní výkon
  • nízká spotřeba
  • rychlý vývoj aplikací