MT 49R - pomocnik w pomiarach mocy maksymalnej rejestrowanej w cyklach 15 minutowych

Przed niedawnem zostaliśmy przez naszego klienta poproszeni o pomoc w rozwiązaniu problemu dotyczącego transmisji danych przemysłowych. W projekcie chodziło o połączenie po sieci elektrycznej 230V stacji transformatorowej  z budynkiem administracyjnym odległym o około 500m.

Nasze urządzenia MT49R wykorzystane zostały do przenoszenia danych z jednostek regulacyjnych służących do regulowania mocy oraz do zdalnego sterowania odbiornikami znajdującymi się w stacji transformatorowej 22/0,4kV.


Dla naszego czeskiego klienta - spółkę c.e.c. - czech energy centre s.r.o. zrealizowaliśmy już drugi podobny projekt zamierzony na transmisję przemysłową.