Współpraca s Uniwersytetem Zachodnoczeskim w Pilźnie

W dniach 17-18 kwietnia  nawiązała współpracę firma ModemTec s.r.o. z Wydziałem Elektrotechniki Uniwersytetu Zachodnioczeskiego w Pilźnie. Współpraca dotyczy opracowania diagnostyki online linii wysokiego napięcia i stacji transformatorowych.

Współpraca z Wydziałem Elektrotechniki Uniwersytetu Zachodnioczeskiego w Pilznie świadczy o prestiżu firmy ModemTec s.r.o. która nadal utrzymuje bliski kontakt z instytucjami edukacyjnymi. Wyniki tej współpracy nam przynoszą  bardzo progresywne rozwiązania, o których was będziemy na bieżąco informować na naszej stronie internetowej.