PLC: Moduł i ścieszka transmisji

Wynikiem rozwoju technologicznego są urządzenia oraz modemy pozwalające przekazywać dane po sieci elektrycznej bez konieczności wytwarzania nowych kanałów komunikacyjnych – okablowywanie, urządzenia radiowe lub wireless, które często w mocno zakłóconym środowisku nie zapewniają niezawodnej komunikacji. Modemy firmy ModemTec można wykorzystać podczas:

  • Zdalnego pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych (temperatura, wilgotność...), gromadzenia oraz opracowywania danych
  • Zdalnego odczytu liczników Mbus (wodomierze, gazomierze, ciepłomierze, elektrometry)
  • Transmisji danych w przemyśle (przenoszenie ModBus oraz innych protokołów)
  • Transmisja stanów binarnych

Podczas rozwoju technologicznego komunikacji PLC dbano na solidność połączenia, która zapewniona jest między innymi wielokanałową modulacją DBPSK, Reed Salomon korektą błędów oraz prężnymi zmianami parametrów komunikacji w zależności od warunków w instalacji elektrycznej. Wszelka technologia oraz know-how wykorzystane w naszych modemach opracowane zostały wyłącznie przez firmę ModemTec, bez pomocy stron trzecich. Właścicielem praw do do technologii oraz know how jest firma ModemTec.

Nowa generacja wąskopasmowych modemów, dzięki solidności połączenia, oferuje niezawodną komunikację nawet w mocno zakłócanym środowisku. Niskie koszty instalacji komunikacji PLC oraz niezawodność modemów PLC firmy ModemTec powoduje, iż nasze produkty mają stabilne miejsce na rynku komunikacyjnym. W naszej ofercie znajdują się urządzenia wejściowe/wyjściowe wyposażone w kanały binarne, analogowe oraz cyfrowe, umożliwiające komunikację poprzez sieć elektryczną. Produkty firmy ModemTec posiadają niezbędne certyfikaty. Nasze produkty sprzedawane są nie tylko Klientom, którzy oferują systemy do automatyzacji oraz regulacji, ale również Klientom końcowym – jadalnie szkolne, muzea.

Dzięki doświadczeniu z naszymi modemami jesteśmy przekonani, iż komunikacja PLC to jeden z najważniejszych kanałów komunikacyjnych dla AMR (zdalne odczyty liczników energii elektrycznej) oraz innych aplikacji w automatyzacji przemysłowej oraz monitoringu. Stosowanie modemów PLC, wykorzystujących do transmisji danych sieć elektryczną, na masową skalę, będzie nowym impulsem dla rozwoju aplikacji w automatyzacji przemysłowej, integracji oraz innych rozwiązań komunikacyjnych.