Transmisja danych po liniach WN

Wychodzimy naprzeciw wymaganiom energetycznych spółek dystrybucyjnych

ModemTec to już nie tylko producent urządzeń do transmisji danych po sieciach energetycznych niskiego napięcia. Nasi klienci, szczególnie dystrybutorzy energii elektrycznej, spowodowali, że wprowadziliśmy do naszej oferty nowoczesne niezawodne urządzenie umożliwiające transmisję danych po przewodach średniego i wyższego napięcia. Tego typu urządzenie oferują nie tylko szybszą i bardziej niezawodną transmisję danych, ale przede wszystkim pojawia się możliwość transmisji danych na o wiele większych odległościach.

Klienci przemysłowi, wykorzystujący nasze WN urządzenia, nie są już ograniczani stacjątransformatorową NN/SN. Do tej pory oferowaliśmy im transmisję wyłącznie w ramach obszaru zasilanego z jednej stacji transformatorowej NN. Obecnie, klienci nie muszą już borykać się  z problemem, co zrobić z danymi, które trzeba przesłać ze stacji NN dalej.

ZVN22 final
Moduł MT-VN22R to postawowy model z naszej nowej gamy produktowej wysokonapięciowych urządzeń PLC dla napięć do 35 kV. Oferuje szerokie możliwości zastosowania – może stanowić jeden z elementów sieci smart grid, zdalnie sterować stacją transformatorową lub być wykorzystany jako ogólny kanał transmisyjny w sieci komunikacyjnej klienta. MT-VN22R wykorzystuje nowoczesne algorytmy kodów FEC, które zapewniają niezawodny i mocny kanał w wypadku wystąpienia niekorzystnych warunków na sieci.

Transmisja realizowana jest przy pomocy SCM (single-carrier modulation) modulacji. Poprawną jej parametryzacją można zapewnić maksymalne wykorzystanie konkretnego kanału lub uwzględnić wymagania obowiązujących norm. Z reguły można osiągnąć niezawodną komunikację z prędkością ponad 10 kBit/s.

MT-VN22R można wykorzystać dla szerokiej gamy protokołów komunikacyjnych...np. modbus, IEC, DLMS... W praktyce można wykorzystać dowolny protokół wykorzystywany w RS232 / RS485. Moduł można oczywiście wykorzystać również w rybie transparentnym z hardwarowym sterowaniem toku oraz wewnętrznym bufforem 60 kB.

Maksymalna moc wysyłania 100 W umożliwia osiągnąć komunikację nawet na odległości 30km bez użycia wzmacniaczy. Powyższą moc można ograniczyć w taki sposób, by odpowiadała lokalnym normom. Wykonanie mechaniczne z samodzielnym łącznikiem pozwala na prostą instalację bez konieczności rozłączania istniejącej linii. Moduł można podłączyć zarówno pomiędzy 2 fazy, jak również tylko do jednej fazy. MT-VN22 spełnia wymagania dotyczące wytrzymałości elektrycznej izolacji, napięcia udarowego (norma IEC 60060-1) oraz odpowiednich norm EMC (grupa norm norm IEC 61000-4).

Typowe zastosowanie:

  • Komunikacja w sieciach Smart Grid
  • Zdalne odczyty liczników
  • Sterowanie i diagnostyka stacji transformatorowych
  • Specyficzne aplikacje przemysłowe, wymagające transmisję danych w mocno zakłóconym środowisku